Szkolenie stacjonarne: Analiza Systemów Pomiarowych

Measuring System Analysis

O MSA

MSA, jako metoda Analizy Systemów Pomiarowych, wykorzystywana jest do określenia przydatności środka kontrolno-pomiarowego do wiarygodnej oceny charakterystyki. Ocena poszczególnych aspektów środków pomiarowych ma na celu zapewnienie, iż pozyskiwane za ich pomocą dane (zarówno ilościowe jak i jakościowe) będą wiarygodne, przez co wiarygodna będzie również ocena, co przekłada się na koszty.

Techniki MSA należą do podstawowych narzędzi branży motoryzacyjnej. Są one również nieodzownym elementem metodologii Six Sigma.

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego przeprowadzania analiz systemów pomiarowych. Jego celem jest dostarczenie wiedzy jak sprawdzenie, w formie ćwiczeń, każdego z omówionych narzędzi.  

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do inżynierów procesu oraz jakości branży motoryzacyjnej. Ze względu na swój zakres, program doskonale wpisuje się jako uzupełnienie wiedzy dla praktyków metodyki Six Sigma oraz studentów kierunków technicznych (Inżynieria Procesu, Inżynieria Jakości).

Program szkolenia

1. Środki kontrolno-pomiarowe a wymagania branży motoryzacyjnej
2. Pojęcia ogólne oraz własności systemu pomiarowego
3.Podstawowe wielkości określające własności środków kontrolno-pomiarowych

3.1 Rozdzielczość
3.2 Błąd systematyczny
3.4 Stabilność
3.5 Liniowość

4. Typy badań (dane ilościowe)

4.1 Typ I: Cg/Cgk
4.2 Typ II: badanie z udziałem operatora
4.3 Typ III: badanie bez udziału operatora
4.4. Badania niepowtarzalne oraz niszczące.

5. Systemy atrybutywne

5.1Metoda Kappa
5.2 Metoda detekcji sygnałów
5.3 Metoda analityczna

Co zyskujesz?

Liczba godziny: 14 (2 dni)

Charakter szkolenia: wykłady/ćwiczenia